TENNIS COURT

Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea