YOON SO YOUNG BAR

23, Magokdong-ro 4-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea